شاپ

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از پرسشها باشد. این

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

عبارات مهم : سیاسی

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می کند آمده است و می تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از پرسشها باشد. این اصل جلوه ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است هست.

وقتی رییس جمهور در صحبت به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد تصویر العمل هایی زیاد و متفاوتی را در جامعه برانگیخت.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در بخشی از سخنان خود به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و گفت “ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی هست. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی هست. قانون اساسی بن بست ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد”.

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

این سخنان رییس جمهور بازتاب زیادی در جامعه و اینترنت داشت. جهت مثال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این سخنان رییس جمهور تصویر العمل نشان داد و گفت”رییس جمهور محترم پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ جهت همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث زیاد ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه هست. شاید آقای مدیر جمهور با مهم دیگری آن را اشتباه کرده اند”

هم چنین یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت”برگزاری همه پرسی که ذیل اصل 59 قانون اساسی قرار می گیرد، می تواند امیدواری را به جامعه مدنی بازگرداند، ولی همانند عنوان برجام اجرای این عنوان نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است”.

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از پرسشها باشد. این

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران که رییس جمهور به آن تأکید داشت، تصریح می کند “در پرسشها بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”.

برای بررسی زیاد این عنوان خبرنگار ایسنا با قدرت الله خسروشاهی حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اصفهان به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید:

اصل 59 قانون اساسی جلوه ای از مردم سالاری است

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می کند آمده است و می تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از پرسشها باشد. این اصل جلوه ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است است.

وی افزود: اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی به وسیله مجلس اتفاق می افتد، به این معنا که مجلس در پرسشها کلان تصمیم گیری می کند و قوه مجریه هم اجرا می کند. به این حق اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم گفته می شود. به این معنا که مردم نمایندگان خود را گزینش می کنند و نمایندگان از طرف مردم تصمیم گیری می کنند.

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از پرسشها باشد. این

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: قانون اساسی به درستی این حق را به مردم داده است که در مواردی خودشان مستقیماً اظهار نظر کنند. قانون اساسی پذیرفته است که در پرسشها بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آرا مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین اصل 59 قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می شود که این راه را باز گذاشته که در مواردی این امکان وجود داشته باشد که مردم مستقیماً در خصوص پرسشها کشور تصمیم گیری کنند.

وی افزود: البته شرایطی وجود دارد که ارجاع به همه پرسی با تصمیم نمایندگان مجلس هست. یعنی نمایندگان هنگامی که ببینند موضوعی مهم است تصمیم گیری می کنند و با تصویب آرا دوسوم از نمایندگان آن عنوان به همه پرسی گذاشته می شود؛ بنابراین عنوان محدود به تصمیم گیری مجلس شده است است و مجلس باید تصمیم بگیرد که موضوعی به همه پرسی گذاشته شود یا خیر.

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

تاکید رییس جمهور بر صلابت قانون اساسی بود

وی ادامه داد: به هر حال این حق وجود دارد و مجلس می تواند جهت یک عنوان خاص همه پرسی برگزار کند. در سخنان رییس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن مورد خاصی نیست که این فرض پیش بیاید که رییس جمهور مورد خاصی جهت همه پرسی مدنظرش بوده هست. رییس جمهور به ظرفیتی که در اصل 59 قانون اساسی وجود دارد اشاره می کند و تأکید دارد که قانون اساسی بن بست ها را برداشته است.

خسروشاهی در همین خصوص افزود: منظور رییس جمهور این است که معیار همگان باید قانون اساسی باشد و انقلابی بودن مشروط بر این است که تابع قانون اساسی باشیم. رییس جمهور تأکید کرده است که اگر در عنوان خاصی با یکدیگر بحث داریم و به نتیجه نمی رسیم بن بست ایجاد نمی شود؛ چراکه می توانیم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.

این حقوقدان گفت: در اینترنت حاشیه سازی هایی در این خصوص انجام شد، ولی واقعیت این است که در قانون اساسی این موارد آینده نگری شده است هست. طبیعی است که در بسیاری از موارد حاشیه سازی هایی رخ دهد و به اجماع نرسیم. بعد این امکان وجود دارد که جهت حل و فصل بعضی امور به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.

همه پرسی، مشروط به آرا دو سوم از نمایندگان است

وی گفت: همان طور که اشاره شد استفاده از این ظرفیت به طور مستقیم نیست که مردم هرکجا خودشان تشخیص دادند مداخله کنند و همه پرسی برگزار کنند. باید از طریق مجلس این فرایند طی شود. اگر مجلس تشخیص داد و دوسوم نمایندگان تصویب کردند که یک موضوعی مهم است و باید از مردم نظرخواهی شود همه پرسی برگزار می شود. خوشبختانه در پرسشها کشور آن قدر اختلاف وجود ندارد که در مجلس قابل حل نباشد. در مجلس مباحث مطرح می شود و موافقین و مخالفین رأی خود را می دهند و اکثریت اگر در موردی رأی دادند به همان طریق عمل خواهد شد.

بیان ظرفیت های قانون اساسی نقطه ضعف محسوب نمی شود

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که مردم نمایندگان خود را گزینش می کنند و آن ها از طرف مردم تصمیم می گیرند، ولی این حق نباید به کلی از مردم سلب شود که نتوانند در مورد پرسشها مهم کشور تصمیم گیری کنند.

وی گفت: نگاه مان به پرسشها باید منطقی باشد. هنگامی که چنین ظرفیتی در قانون اساسی وجود دارد نباید بیان این ظرفیت ها نقطه ضعف محسوب شود و حساسیت خاصی را ایجاد کند. هنگامی که مردم در راهپیمایی 22 بهمن با آن عظمت شرکت و از نظام حمایت می کنند مسلم است اگر موضوعی را هم به همه پرسی بگذاریم مردم با همین کیفیت شرکت می کنند و رأی خواهند داد. بنابراین با داشتن چنین مردمی نباید به هیچ عنوان دلواپس چنین مهم در قانون اساسی باشیم، بلکه باید اصل 59 را به عنوان یک ظرفیت پیشرفته و مترقی قلمداد کنیم.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | رییس جمهور | قانون اساسی | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog